SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

 

Bir tarafta SATICI sıfatı ile Öztopuz Caddesi Fatih Sokak no:18 Ulus / İstanbul adresinde mukim  www.bestegurel.com internet sitesinin faaliyetleri yürüten   BESTE GÜREL   ile diğer tarafta

 

ALICI sıfatı ile

ADI SOYADI /UNVANI :

 

ADRESİ :

 

VERGİ KİMLİK NO  : 

 

 Arasında iş bu   satış ve üyelik sözleşmesi akdedilmiştir.

2. KONU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICININ SATICIYA ait www.bestegurel.com web sitesine üye olması ve bu siteden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak  tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. GENEL HÜKÜMLER

ALICI sözleşme konusu ürünü inceleyerek aldığını ve tüm özelliklerini, niteliklerine vakıf olduğunu, 6502 sayılı yasanın hükümleri çerçevesinde kendisinin sipariş ettiği ürün açısından iade edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

 ALICI söz konusu beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri hür iradesi ile beyan ettiğini, bilgilerin yanlış çıkması durumunda SATICININ herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.

ALICI sözleşme konusu ürün bedelini ve diğer hizmet bedellerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

ALICI tarafından beyan edilen fatura bilgileri üçüncü şahıslara ait olması   verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ALICI sorumludur.  

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. İş bu sözleşme taraflar arasında 6502 sayılı yasaya tabi olmadığından dolayı cayma hakkı bulunmamaktadır.

Ayıp nedeni ile yapılan mal iadelerinde ayıp ihbar süresi teslimden sonra 1 iş günüdür. Ayıplı malın iadesi durumunda  iade fatura düzenlenerek mal iade edilmelidir.

Sözleşme konusu ürün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak SATICIYA ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICININ  SATICININ sunmuş olduğu seçeneklere göre tercih ettiği ödeme şekli ile SATICIYA ödemiş olması gerekir. Satış bedeli SATICIYA veya nam ve hesabına bankalara gönderilmez SATICININ herhangi bir ürün teslimi yükümlülüğü bulunmamaktadır. Her hâlükârda SATICI mal bedeli ödenmeden malı göndermek yükümlülüğünde değildir.

SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Ürünün talep edilen ölçülerde yapılacağından dolayı verilen ölçülerin doğruluğu ALICININ sorumluluğundadır. ALICI bedel ve renk bilgilerini doğru vermek zorundadır. ALICI tarafından beden bilgileri doğru verilmiş olsa dahi bedenin genel fiziki bozukluklarından dolayı satın alınan elbisenin oturmamasından dolayı Beste Gürel sorumlu tutulamaz.  

Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICIDAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.    

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.bestegurel.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Sözleşme konusu ürün, ALICI tarafından üçüncü bir şahsa teslimi istenmiş ise üçüncü şahsın malı teslim alması ile birlikte SATICININ ifa yükümlülüğü tamamlanmış olur. Bu durumda ALICI teslim almadığı iddiasında bulunamaz. Üçüncü şahsın ürünü kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk  ALICIYA aittir. Kargo firması tarafından ürünün ALICIYA teslim edilememesinden veya kargoda doğan hasarlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

Seçilen renklerin ekranda görüntüsü ile gerçek görüntüsü arasında oluşabilecek farklardan Beste Gürel sorumlu tutulamaz.

ALICI 18 yaşından büyük olduğunu beyan eder. 18 yaşından küçük kişiler ile sözleşme yapılamaz.

Sistemde meydana gelen hata veya yazım yanlışlarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir

Ürün bedeline kargo ücreti ve diğer hizmetler dahil değildir. Banka havalesi ile yapılan işlemlerde bankaların almış oldukları her nevi ücret ve diğer masraflardan yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

SATICI, ürünü eksiksiz teslim etmek ile sorumludur. ALICI ürünün kendisine teslimi sırasında ürünü muayene etmek ve eksik, hasarlı olması durumunda kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutturmak zorundadır. Aksi durumda ürü mükemmel durumda teslim edilmiş sayılır. 

SATICI, sözleşme konusu ürünü tedarik etmesi  imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICIYA bildir ALICININ kabul etmesi ile aynı kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

ALICI ödemeyi verilen banka hesabına NAKİT olarak yapacaktır. 

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni mal teslimi yapamaz ise bu durumda bu sebebin sürdüğü süre teslim süresine eklenir. 

Sözleşme konusu ürünün stokta bulunmadığı hallerde SATICI ALICIYI haberdar ederek ve ALICI tarafından ödenen bedelleri ödeyerek ürünü  teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

ALICI söz konusu alışveriş  bedelini nakit olarak ödememesi durumunda SATICI siparişin imalatına başlamaz. Bu durumda doğan tüm sorumluluk ALICIYA aittir.

SATICI iş bu site üzerinden yapacağı alışveriş ile yapılan alışveriş ve üyelik işlemlerine ait işlemler ile ilgili ad, soyadı, kimlik, belge numarası, adres, e posta , sipariş alıcı bilgileri, IP numaraları ve sipariş notu gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp istemiş olduğunuz ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerinin depolanabileceğini, kendisine bilgilendirme maili veya mesajı atılabileceğini kabul eder. 

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle mal tesliminde gecikmesi durumunda söz konusu bu süreler teslim sürelerine eklenebilir. ALICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar  nedeni ile meydana gelen gecikmeden SATICIYI sorumlu tutamaz. 

İş bu sözleşmedeki tekil ürün ifadeleri çoğul olarak ürünler ifadesine de şamildir.

 

Taraflar SATICININ  bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI   

 

İnternet sitesi kullanıcıları tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri (ad-soyad, adres, firma bilgileri, telefon, veya e-posta adresleri gibi)  üyeleri ile yaptığı "Üyelik Sözleşmesini” kanunlarda belirtilen hallerde, belirlenen amaçlar ve kapsamlar içerisinde kullanabilir.Üye olan alıcı buna muvafakat etmiştir.  Bu kapsamda üyelik sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam içerisinde, kullanıcının onay vermesi halinde yeni çıkan ürünleri ve indirimleri hakkında reklam ve/veya pazarlama amacı ile elektronik iletişim vasıtaları yolu ile kullanıcıları bilgilendirebilir.

 

5. GİZLİLİK

 

Taraflar arasında yapılan sözleşme nedeni ile öğrenilen bilgiler gizili bilgi değildir. Taraflar bu bilgilerin ifşası nedeni ile sorumlu tutulamazlar. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Beste Gürel in  herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

4. YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir.

5 .ONAY HÜKMÜ

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşmenin kabulü ile sözleşme imzalanmış olur ve elektronik imzanın neticesini doğurur.